Español(Spanish Formal International)Nederlands (NL-nl)Papiamentu (Curacao)English (United Kingdom)

Bureau for Intellectual Property

ISBN

ISBN: een unieke identificatie voor boeken

Wat is een ISBN?
Een ISBN, Internationaal Standaard Boeknummer, is een internationaal nummer voor de registratie van boeken. Door middel van dit nummer kunnen boeken van elkaar onderscheiden worden en kan afgeleid worden uit welk deel van de wereld het boek komt.
Het ISBN is van toepassing op boeken – waarvoor het systeem oorspronkelijk ontwikkeld is – maar bij wijze van uitbreiding kan het gebruikt worden voor ieder artikel dat door uitgevers geproduceerd of door bibliotheken verzameld wordt.
Sinds 2007, met de invoering van het nieuwe systeem, bestaat een ISBN uit dertien cijfers (ISBN-13).

Ieder Internationaal Standaard Booknummer (ISBN) wordt in druk steeds voorafgegaan door de letters ISBN.

Het nummer van dertien cijfers bestaat uit vijf delen van uiteenlopende lengte:

Deel 1. Het huidige ISBN-13 krijgt het prefix “978”

Deel 2. Groepsaanduiding
Dit deel duidt aan tot welke nationale, geografische of andere soortgelijke groepering de uitgever behoort.

Deel 3. Aanduiding van de uitgever
Dit deel duidt een specifieke uitgever binnen een groep aan.

Deel 4. Titelaanduiding
Dit deel duidt een specifieke titel of editie van een titel aan, uitgegeven door een specifieke uitgever.

Deel 5. Controlecijfer
Dit is een enig cijfer aan het einde van het ISBN waardoor de juistheid van het ISBN automatisch gecontroleerd wordt.

De werking van het ISBN
Boeken en andere artikelen waarop het ISBN-systeem betrekking heeft, omvatten:

  • Gedrukte boeken en pamfletten,
  • Media mix publicaties,
  • Andere soortgelijke media, met inbegrip van educatieve films/video’s en dia’s,
  • Boeken op cassettes, of CD’s, of DVD’s (sprekende boeken)
  • Publicaties die door de uitgever niet bedoeld zijn om regelmatig bijgewerkt of onbeperkt vervolgd te worden
  • Electronische uitgaven zoals door de computer leesbare banden (gemaakt om leesbare uitdraaien te maken), CD ROM's, etc.
  • Publicaties in microvorm,
  • Braille-publicaties
  • Kaarten
  • Educatieve of instructieve software

Hoe een ISBN aangevraagd wordt
Alleen aanvragers die de bedoeling hebben hun boek eerst in Curaçao, Sint Maarten of op Aruba uit te geven kunnen een ISBN aanvragen. Aanvragers moeten een formulier met alle informatie over de schrijver en het boek invullen. Er moet een korte omschrijving van de titel van het boek gegeven worden, alsmede de categorie waarin het boek valt. Nadat het formulier ingevuld is, wat ook het ondertekenen ervan inhoudt, ontvangt de schrijver een ISBN.
Klik hier om een ISBN formulier te downloaden.

Algemeen
Dezelfde uitgever moet een afzonderlijk ISBN toewijzen aan iedere verschillende uitgave van een boek, maar NIET aan een ongewijzigde druk of ongewijzigde herdruk van hetzelfde boek in hetzelfde formaat. Prijsveranderingen maken geen nieuw ISBN noodzakelijk.

Losbladige uitgaven
Indien een publicatie in losbladige vorm verschijnt, wordt een ISBN toegewezen ter identificatie van een uitgave op een gegeven ogenblik. Op zichzelf staande uitgaven van toevoegingen of vervangende bladen krijgen ook een ISBN.

 Klik hier  om contact met ons op te nemen.