Español(Spanish Formal International)Nederlands (NL-nl)Papiamentu (Curacao)English (United Kingdom)

Handelsmerken

Registratie op Curaçao

Merkregistratie op Curaçao

Het merk dient om producten te onderscheiden van elkaar, niet alleen producten die verschillen van elkaar, maar ook van vergelijkbare producten. De wet van merken heeft een tweeledig doel:
Bescherm het belang van de houder van het handelsmerk. Als eigenaar van het handelsmerk dat is gedeponeerd, de houder heeft een absoluut recht, door die anderen niet kunnen profiteren - zonder zijn toestemming - van de reputatie opgebouwd door middel van zijn grote investeringen.

Bescherm het belang van de consument door het voorkomen van misleiding en verwarring.

Het merkenrecht

Op Curaçao word de wet van handelsmerken gereguleerd door de 1995 National Ordinance Trademark (Staatsblad 1996, nr. 188) en de Nationale Trademark besluit (Staatsblad 2000, nr. 147). Een voorwaarde voor het verkrijgen van een recht op een merk op Curaçao is de eerste storting. Een aanbetaling is een applicatie voor de registratie van een merk.

Hoe inschrijven een merk

De borg wordt gemaakt door het indienen van een document, dat kan worden ingediend in verschillende talen, dat wil zeggen Papiamento, Engels, Spaans of Nederlands, met vermelding van:   
  • Naam en adres van de bewaargever, 
  • Het beeld van het merk,
  • Een verklaring van de kleur of kleuren, indien de bewaargever wil deze kleur (en gebruik) als onderscheidende kenmerken van het merk,
  • Indien van toepassing, de verklaring dat het merk of een deel van het merk is driedimensionaal en, onder andere bestaat uit de vorm van de goederen of de verpakking,
  • De verklaring van de goederen en diensten waarvoor het merk is bestemd,
  • Indien van toepassing, de verklaring dat het een collectief merk,
  • De ondertekening van de deposant of zijn proxy,
  • Een beschrijving van het object waarvoor het exclusieve recht wordt aangevraagd

De rol van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom
Het Bureau is de enige officiële instantie bij wet aangewezen voor de registratie van merken op Curaçao. 

Welke rechten heeft een te krijgen door het registreren van een merk?

Door middel van het depot en een registratie verkrijgt het exclusieve recht om het merk, hetgeen impliceert dat, met betrekking tot de goederen en diensten waarvoor het merk is ingeschreven, wordt een recht op gebruik van het merk door anderen in het economisch verkeer verzetten tegen .
Het is mogelijk om Merkenregister, na het invullen van de formulieren en leveren het op het bureau. U kunt de formulieren ook downloaden van onze site, vul het in en leveren het op het bureau.

Wij raden u aan het invullen van de formulieren met gedrukte letters en in gemeen met de uitleg.


Klik hier om de formulieren te downloaden.