Category: ISBN

Moet het werk af zijn vóór ik het auteursrecht verkrijg?

Nee. U verkrijgt het auteursrecht automatisch vanaf het moment dat u uw werk begint te creëren. Het werk hoeft niet voltooid te zijn vóór u dit recht verkrijgt.

Is het ISBN een vorm van inschrijving van auteursrecht?

Nee. Het ISBN is een internationaal nummersysteem om boeken te catalogiseren. Door middel van dit nummer kunnen boeken van elkaar onderscheiden worden. Een ISBN-nummer verschaft geen octrooibescherming. Dit recht hebt u op het moment dat u uw werk creëert.

Hoe kunnen we helpen?