Octrooi

Octrooi

Geen vrees voor concurrentie

« Terug

Een octrooi geeft aan een maker van een nieuwe uitvinding het exclusief recht om zijn creatie te beschermen, te commercialiseren en de voordelen ervan te benutten voor een beperkte periode. Kortom, uitvinders hebben het alleenrecht om vrij gebruik te maken van hun uitvinding, met inbegrip van onder andere dat de uitvinding niet op commerciële basis kan worden vervaardigd, gebruikt, gedistribueerd of verkocht zonder de toestemming van de octrooihouders . Uitvinders creëren nieuwe manieren om dingen te doen of komen met nieuwe oplossingen voor technische problemen.

Octrooirechten geven de uitvinder exclusieve rechten om

 • erkend te worden als de schepper van de uitvinding (bekroonde erkenning)
 • rechtsgedingen tegen concurrenten aan te spannen
 • de uitvinding vrijelijk te exploiteren of te commercialiseren

Octrooibescherming vereist drie hoofdcomponenten voor iedere uitvinding:

 1. De uitvinding is nieuw en kan in het bedrijfsleven toegepast worden
 2. De uitvinding is geen gewoon resultaat van uitvinderswerk
 3. De uitvinding is van toepassing op het desbetreffend gebied van nijverheid

De Rijksoctrooiwet 1995 is de wet die van toepassing is op Curaçao. Een octrooi dat onder deze wet is toegekend, heeft geldigheid zowel in Nederland als in Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden. Octrooiaanvragen worden in Nederland aan het Octrooi Centrum in Den Haag geadministreerd. Het octrooi wordt door de regering van het Koninkrijk der Nederlanden aan de octrooihouder toegekend.

 Bescherming wordt dus verleend voor Curaçao, St. Maarten, Nederland en de eilanden van Caribisch Nederland (BES: Bonaire, St. Eustatius, Saba).

De rol van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Curaçao

Octrooiaanvragen kunnen bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Curaçao ingediend worden. Burgers van Curacao kunnen ook octrooibescherming vragen door gebruik te maken van het Europees OctrooiverdragHierdoor is het mogelijk octrooibescherming te verkrijgen door middel van één aanvraag in verschillende Europese landen, middels de nationale wetgeving van de respectievelijke Europese landen dit lid zijn van dit verdrag..

TIP: vóór de octrooiaanvraag, doe onderzoek in gegevensbestanden om authenticiteit te bevestiging bij bijvoorbeeld EPO

Standaardprocedure voor octrooiaanvragen bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Curaçao

Ter verkrijging van een octrooi, dien drie (3) kopieën van het aanvraagformulier in. Voor de octrooiaanvraag, volg deze stappen:

N.B.: de documenten die met dit deel van de IE-service te maken hebben, worden in de Nederlandse taal beschikbaar gesteld

 1. Ga naar de website van Octrooicentrum Nederland
 2. Download het Aanvraagformulier
 3. Vul het formulier in en PRINT het uit
 4. Leesde instructies zorgvuldig en volg de stappen voor correcte uitvoering
 5. Schrijf een gedetailleerde beschrijving van de uitvinding, samenvatting, conclusie, en zend schetsen mee (afbeeldingen)
 6. Leg 3 kopieën over met betaling van NAF 360,00
 7. Verzoek om nieuwheidsonderzoek (dit is verplicht)  Keuze tussen Nationaal onderzoek €100,- / Internationaal onderzoek €754,-

Hoe kunnen we helpen?