Onze diensten

Wat we doen

  • Home
  • »
  • Onze diensten

De vooruitgang en het welzijn van de mensheid berust op haar vermogen nieuwe producten te creëren en uit te vinden op het gebied van de technologie, het sociaal en cultureel welzijn. Het hoort onbetwistbaar en alleen maar billijk te zijn dat scheppers van en investeerders in ideeën en objecten het recht hebben hun eigen creatie te gebruiken en te benutten, zij het voor financieel en niet-financieel gewin, voor de welvaart van de gemeenschap enzovoort. Daarom verdient hun intellectuele eigendom bescherming zoals iedere andere eigendom.

Handelsmerk

Handelsmerk

Bescherm uw merk

Een handelsmerk is een symbool of een “merk” waardoor consumenten producten of diensten, geproduceerd en aangeboden door enkelingen of ondernemingen,...

Modellenrecht

Modellenrecht

Bescherm uw designs

Industriële vormgeving betreft het ornamenteel of esthetisch aspect van een voortbrengsel. Het is hoe een nieuwe creatie eruit ziet en hoe het aanvoelt....

Auteursrecht

Auteursrecht

Exclusieve auteursrechten

Het auteursrecht is het recht dat bescherming biedt aan auteurs van literaire werken, kunstwerken, muzikale creaties, wetenschappelijke onderzoeken alsmede...

ISBN

ISBN

Registreer uw boek

ISBN is het acroniem van Internationaal Standaard Boek Nummer. Het is een getal van 13 cijfers voor de registratie van boeken. Dit uniek coderingssysteem voor...

Octrooi

Octrooi

Geen vrees voor concurrentie

Een octrooi geeft aan een maker van een nieuwe uitvinding het exclusief recht om zijn creatie te beschermen, te commercialiseren en de voordelen ervan te...

i-Envelope

i-Envelope

Een briljant idee?

De i-Envelope is een wettelijk bewijs dat uw idee of creatie aan u, de schepper, toebehoort, en wordt uitgegeven met een datumstempel voor iedere nieuwe...

Hoe kunnen we helpen?