ISBN

ISBN

Registreer uw boek

« Terug

ISBN is het acroniem van Internationaal Standaard Boek Nummer. Het is een getal van 13 cijfers voor de registratie van boeken. Dit uniek coderingssysteem voor boeken helpt uitgegeven boeken te onderscheiden en verschaft tegelijkertijd informatie over de oorsprong.

BehaIve voor boeken kan het ISBN-coderingssysteem ook toegepast worden op ieder werk dat gepubliceerd wordt door uitgevers of verzameld wordt door bibliotheken. Drukwerk begint altijd met het ISBN en wordt gevolgd door de 13 cijfers.

ISBN registratie

Afzonderlijke ISBN gelden voor iedere verschillende uitgave van een boek, maar NIET voor een ongewijzigde druk of ongewijzigde herdruk van hetzelfde boek in hetzelfde formaat. Prijswijzigingen leiden niet tot de noodzaak van een nieuw ISBN-nummer.

Voor losbladige uitgaven is een ISBN vereist om een editie op een gegeven tijdstip te identificeren. Voor individuele uitgaven van toevoegingen of vervangingsbladen is ook een ISBN vereist. ISBN voor boeken en publicaties: ISBN-inschrijving voor de eerste publicatie van boeken van auteurs in Curaçao, St. Maarten of Aruba.