i-Envelope

i-Envelope

Een briljant idee?

« Terug

De i-Envelope is een wettelijk bewijs dat uw idee of creatie aan u, de schepper, toebehoort, en wordt uitgegeven met een datumstempel voor iedere nieuwe indiening. Ofschoon de i-Envelope aan scheppers het wettelijk middel verschaft om de authenticiteit van hun schepping te bewijzen, kent ze niet de intellectuele eigendomsrechten toe.

Het Bureau Intellectuele Eigendom, als de officiële autoriteit op Curacao voor de wettelijke bescherming van Intellectuele Eigendomsrechten, erkent de i-Envelope voor de duur van 5 jaar tegen betaling van NAF 200,00 en NAF 250,00 voor 10 jaar.

De i-Envelope die door het Bureau voor Intellectuele Eigendom Curacao is ingevoerd, geeft scheppers van ideeën gemoedsrust doordat ze weten dat een officiële organisatie garant staat voor de authenticiteit van de inhoud en de datum van ontvangst.

De i-Envelope verschaft geen formele octrooibescherming en geeft de schepper van het idee ook niet het recht voordelen op te eisen die uit de Wet op het Auteursrecht voortvloeien.

Ze verschaft een doeltreffende manier om uw creatie vanaf het begin te beschermen. Als de schepping of het idee zich ontwikkelt tot een product of dienst, kunnen de scheppers industriële formele intellectuele eigendomsrechten verkrijgen. (bijv.: handelsmerken en octrooien).