Intellectuele eigendom

Algemene informatie

Bescherming van intellectuele eigendom is de manier waarop landen tegenwoordig hun economieën stimuleren.

Verschillende intellectuele eigendom systemen, hebben degenen die zich hebben ingespannen om verschillende soorten werken te creëren. Deze bescherming is een belangrijk instrument, het moedigt de schepper en anderen om te blijven creëren en daarmee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun land. Het feit dat makers van werken worden beschermd, heeft hen en anderen gestimuleerd om te blijven creëren en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van hun land.

Intellectuele Eigendom biedt bescherming aan creaties van de menselijke geest. Deze creaties zijn verdeeld onder verschillende gebieden. Bijvoorbeeld: literaire, artistieke en wetenschappelijke werken, onderscheidend tekens en uitvindingen. Als gevolg hier van bestaat het intellectuele eigendomsrecht uit onder andere het auteursrechten op literaire, artistieke of wetenschappelijke werken, het merkenrecht voor de bescherming van  onderscheidingstekens voor goederen en diensten en het octrooirecht om uitvindingen te beschermen.

Intellectuele eigendom is verdeeld in twee categorieën namelijk de Industriële Eigendom en de Auteursrechten.

De Industriële Eigendom omvat onder anderen octrooirechten, merkrechten, tekeningen en modellen rechten en geografische aanduidingen van de bron.

Naast het auteursrecht bestaat de intellectuele eigendom ook uit de Naburige Rechten. Deze omvatten de rechten van de uitvoerende kunstenaars, de producenten van fonogrammen in hun opnames, en die van de omroepen in hun radio-en televisieprogramma’s.

Bescherming van intellectuele eigendom is noodzakelijk, omdat naast het stimuleren van de economie, het de consument informatie biedt omtrent de herkomst van producten en het bepaalt de regels die nodig zijn om de massa productie te ordenen.