Handelsmerk

Handelsmerk

Bescherm uw merk

« Terug

Een handelsmerk is een symbool of een “merk” waardoor consumenten producten of diensten, geproduceerd en aangeboden door enkelingen of ondernemingen, kunnen onderscheiden en herkennen.

De scheppers en uitvinders van ideeën en materiaal hebben het eerste recht gebruik te maken van hun eigen schepping in hun eigen voordeel, zij het voor financieel of niet-financieel voordeel, voor toekomstig gewin, voor de welvaart van de gemeenschap enzovoort. Zij hebben het eerste recht van gebruik; daarom verdient hun (intellectuele) eigendom, bescherming zoals ieder ander eigendomsrecht. Het Bureau Intellectuele Eigendom verschaft hulp voor de bescherming van creaties door enkelingen, groepen of entiteiten op de volgende gebieden: handelsmerken, auteursrechten, octrooien, industriële vormgeving, ISBN en i-Envelope.

Hoe registreer ik?

De registratie van een handelsmerk hangt af van de plaats waar de persoon woont. Enkelingen die een handelsmerk in Curaçao moeten registreren, kunnen dat alleen via het BIE doen, dat de wettelijke* aangewezen instantie is voor het registreren van merken voor het grondgebied van Curaçao.

*Merkenrecht: Op Curaçao is het merkenrecht geregeld bij de Merkenlandsverordening 1995 (P.B. 1996, No. 188) en het Merkenlandsbesluit (P.B. 2000, No. 147).

Bent u ingezetene van Curaçao? Registreer uw handelsmerk voor een nationale of internationale registratie. Ingezetenen hebben hun woonplaats in Curaçao. Wat als u niet-ingezetene van Curaçao bent? Schrijf uw handelsmerk in via een merkgemachtigde. Niet-ingezetenen die in een ander land ingezetene zijn, en zodoende niet in Curaçao wonen.

Merkinschrijving voor ingezetenen en niet-ingezetenen

  1. Geef naam/adres op van de deposant  of gemachtigde – voor niet-ingezetenen
  2. Plaats een afbeelding van het merk
  3. Geef een kleurenomschrijving, in het geval dat de  deposant  kleuren als onderscheid kenmerk van het merk wil gebruiken
  4. Indien van toepassing: aangeven of het een vormmerk betreft (als het merk bestaat uit de vorm van de waar, de verpakking ervan of als het merk driedimensionaal is) driedimensionale componenten van het merk (vorm van het object of de verpakking)
  5. Waren en dienstenopgave waarvoor het merk is bedoeld
  6. Indien van toepassing: aangeven dat het een collectief merk of individueel merk is
  7. Handtekening van de deposant of gemachtigde – voor niet-ingezetenen
  8. Indien een beroep wordt gedaan op de recht van voorrang, het land van oorsprong, de datum het nummer en de naam van de rechthebbende vermelden.

Nu u uw merk heeft geregistreerd, welke rechten verkrijgt u dan?

Als u eenmaal met succes uw handelsmerk voor uw producten en/of diensten hebt geregistreerd, hebt u het exclusief recht op het handelsmerk verkregen. U hebt nu volledige controle op de identificatie van uw produkten, goederen  en diensten, en ook het machtigen van anderen om uw merk, al of niet tegen betaling, te gebruiken. Hierdoor kunnen merkhouders ieder ongeoorloofd/onbevoegd gebruik van het handelsmerk door anderen tegengaan; de wet beschermt het handelsmerk en schending van het merk kan ieder moment gestopt worden.