Kan een handelsmerk internationaal ingeschreven worden?

  • Home
  • »
  • Kan een handelsmerk internationaal ingeschreven worden?

Een handelsmerk dat op het Bureau Intellectuele Eigendom van Curaçao is ingeschreven, geldt voor Curaçao. Bescherming van een handelsmerk op internationaal niveau is ook mogelijk volgens de bepalingen van het Protocol van Madrid. De internationale inschrijving heeft een geldigheidsduur van 10 jaar, gerekend vanaf de datum waarop de internationale aanvraag op het kantoor van oorsprong was ontvangen.

Hoe kunnen we helpen?