Moet ik mijn octrooirecht voor de gehele duur van het recht handhaven?

  • Home
  • »
  • Moet ik mijn octrooirecht voor de gehele duur van het recht handhaven?

Nee, de octrooihouder is niet verplicht het octrooirecht voor de gehele duur te handhaven. Een octrooihouder kan elk jaar beoordelen of het wenselijk is met het recht verder te gaan. Bij niet-betaling van het instandhoudingsloon voor het octrooi wordt het automatisch geannuleerd en de octrooihouder die het niet langer gunstig vindt het recht te behouden, kan daartoe besluiten.

Hoe kunnen we helpen?