Moet ik, wat Autersrecht betreft, mijn werk inschrijven om er bescherming voor te verkrijgen?

  • Home
  • »
  • Moet ik, wat Autersrecht betreft, mijn werk inschrijven om er bescherming voor te verkrijgen?

Nee. Het BIE voorziet niet in inschrijving van auteursrecht. Het auteursrecht is niet gebonden aan inschrijvingsprocedures. Een werk wordt beschouwd door het auteursrecht beschermd te worden vanaf het moment dat het ontstaat. Dit is overeenkomstig de Conventie van Bern. De Conventie van Bern is een internationaal verdrag dat de bescherming van literaire en kunstwerken regelt. Curaçao is partij bij dit verdrag. Dit betekent dat literaire en kunstwerken onafhankelijk van inschrijvings-formaleiten bescherming genieten.

Er moet rekening mee gehouden worden dat verschilIende landen voorzien in inschrijving van werken met het doel om, bijv., titels van werken te identificeren en te onderscheiden. Maar wij doen dat niet.

Hoe kunnen we helpen?