Wordt de inschrijving van een handelsmerk automatisch vernieuwd?

  • Home
  • »
  • Wordt de inschrijving van een handelsmerk automatisch vernieuwd?

Een inschrijving van een handelsmerk wordt niet automatisch vernieuwd.  De inschrijving wordt op verzoek vernieuwd voor een bijkomende periode van 10 jaar. De vernieuwing dient aangevraagd te worden binnen de zes maanden voorafgaande aan het verloop van de geldigheidsduur van de aanvraag.

Hoe kunnen we helpen?