Welke rechten heeft de octrooihouder?

  • Home
  • »
  • Welke rechten heeft de octrooihouder?

De octrooihouder kan anderen verbieden uitvoering te geven aan, bijv., welke commerciële transactie dan ook zoals de verkoop, productie, export of import van zijn geoctrooieerde uitvinding in of naar het land waar het octrooi is toegekend. De octrooi-houder moet zijn toestemming geven voor iedere activiteit met betrekking tot zijn geoctrooieerd product of geoctrooieerde dienst.

Hoe kunnen we helpen?