Category: Auteursrecht

Moet het werk af zijn vóór ik het auteursrecht verkrijg?

Nee. U verkrijgt het auteursrecht automatisch vanaf het moment dat u uw werk begint te creëren. Het werk hoeft niet voltooid te zijn vóór u dit recht verkrijgt.

Is het ISBN een vorm van inschrijving van auteursrecht?

Nee. Het ISBN is een internationaal nummersysteem om boeken te catalogiseren. Door middel van dit nummer kunnen boeken van elkaar onderscheiden worden. Een ISBN-nummer verschaft geen octrooibescherming. Dit recht hebt u op het moment dat u uw werk creëert.

Indien voor het auteursrecht geen inschrijving vereist is, hoe kan ik dan bewijzen dat ik de auteur ben?

Voor auteurs is het aan te bevelen dat ze hun werken van een datum voorzien. In het geval van schilderijen en tekeningen is het minder moeilijk. Op het werk zelf kunt u zien wie de auteur is. Maar in het geval van, bijv., een muzikale compositie is het moeilijker. Om deze reden is het belangrijk

Moet ik, wat Autersrecht betreft, mijn werk inschrijven om er bescherming voor te verkrijgen?

Nee. Het BIE voorziet niet in inschrijving van auteursrecht. Het auteursrecht is niet gebonden aan inschrijvingsprocedures. Een werk wordt beschouwd door het auteursrecht beschermd te worden vanaf het moment dat het ontstaat. Dit is overeenkomstig de Conventie van Bern. De Conventie van Bern is een

Wat is auteursrecht?

Dit is het exclusieve recht van de maker van een literair, wetenschappelijk of kunstwerk om zijn werk te publiceren en te vermenigvuldigen.

Hoe kunnen we helpen?