Handelsmerk

Handelsmerk

Bescherm uw merk

« Terug

Rechten en vergoedingen met betrekking tot verschillende transactie van merkenregistratie verrichtingen voor merkinschrijvingen.

De betaling van de rechten en vergoedingen kan geschieden door overschrijving, storting op rekening van het Bureau Intellectuele Eigendom op rekeningnummer 171937-01 bij Banco di Caribe N.V. of op rekeningnummer 130211603 bij Maduro & Curiel’s Bank N.V., cash of pinnen bij de balie.

Het depot van een handelsmerk:

 1. voor een individueel merk een basisbedrag van: NAƒ 750,00;
 2. voor een collectief merk een basisbedrag van of: NAƒ 1500,00;
 3. voor iedere klasse van waren en diensten boven de derde klasse van de internationale classificatie, waarin de waren en diensten worden gerangschikt, een supplement van:
  NAƒ 75,00;

De vernieuwing van de inschrijving van het depot:

 1. voor een individueel merk een basisbedrag van: NAƒ 750,00;
 2. voor een collectief merk een basisbedrag van: NAƒ 1500,00;
 3. voor iedere klasse van waren en diensten boven de derde klasse van de internationale classificatie, waarin de waren en diensten worden gerangschikt, een supplement
  van: NAƒ 75,00;

Een onderzoek zoals bedoeld in artikel 16 van het Merkenlandsbesluit;

 1. voor ieder onderzoek een basisbedrag van: NAƒ 375,00;
 2. voor iedere klasse van waren en diensten boven de derde klasse van de internationale classificatie waarin de waren en diensten worden gerangschikt, een supplement van:
  NAƒ 37,50;
 3. Indien het een collectief merk betreft, een supplement van: NAƒ 75,00;
 4. Het extra recht genoemd in artikel 16, lid vier en vijf: NAƒ 150,00;

De inschrijving van een bijzondere verklaring betreffende het recht van voorrang  waarnaar in artikel 10, lid 7 van de landsverordening verwezen wordt, voor ieder merk: NAƒ 75,00;

De inschrijving van een overdracht of overgangNAƒ 150,00;
indien deze inschrijving aangevraagd wordt voor verscheidene merken, voor ieder volgend merk: NAƒ 75,00;

De inschrijving van een licentie, een pandrecht of een beslag of de doorhaling van zo’n inschrijvingNAƒ  150,00;
indien de inschrijving of de doorhaling wordtverzocht voor verscheidene merken waarvan aan dezelfde persoon  licentie of pandis verleend of waarop door dezelfde persoon beslag is gelegd, voor ieder volgend merk: NAƒ 75,00;

De inschrijving van naams- of adreswijziging van de houder, licentiehouder, pandpandhouder of beslagleggerNAƒ   150,00;
indien de inschrijving wordt verzocht voor verscheiden merken die aan dezelfde houder behoren, aan dezelfde licentiehouder in licentie zijn gegeven, , aan dezelfde pandhouder in pand zijn gegeven of waarop dezelfde person beslag heeft gelegd, , voor elk  volgend merk: NAƒ 37,50;

De inschrijving van een beperking van de opgave van de waren en diensten, behalve bij gelegenheid van de vernieuwing van de inschrijving: NAƒ 75,00;

Voor de publicatie van de beschrijving bedoeld in artikel 2, zesde respectievelijk zevende lid, een supplement van telkens: NAƒ 75,00;

De inschrijving van naams- of adreswijziging van de gemachtigde, voor alle merken waarvoor de betrokken agent als zodanig beschouwt: NAƒ 150,00.

Voor de onderstaande handelingen wordt een recht of een vergoeding betaald, waarvan het bedrag als volgt wordt vastgesteld:

 1. herstel na de inschrijvingop verzoek van de houder van het depot van aan hemzelf te wijten, schrijffouten: NAƒ 37,50
 2. lijst van merken, bedoeld in artikel 16, lid 6, per onderzoekscriterium: NAƒ 75,00;  voor iedere klasse van goederen en diensten boven de derde klasse van de international classificatie, waarin waren en diensten worden gerangschikt, wordt dit bedrag verhoogd met: NAƒ 15,00;
 3. het extra-recht, verschuldigd ingevolge artikel 11, lid 1: NAƒ 150,00;
 4. de inlichtingen, bedoeld in artikel 18: NAƒ 75,00; voor ieder uur dat het bijeenzoeken en het op schrift stellen van de 4.gevraagde gegevens de duur van één uur te boven gaat wordt dit bedrag vermeerderd met: NAƒ 112,50;
 5. de afschriften van een inschrijving zoals bedoeld in artikel 18, per inschrijving: NAƒ 15,00;
 6. voor alle overige afschriften, per bladzijde: NAƒ 22,50;
 7. gewaarmerkte afschriften van een inschrijving als bedoeld in artikel 18 per inschrijving: NAƒ 52,50;
  voor alle overige gewaarmerkte afschriften, per bladzijde: NAƒ 60,00;
 8. de in artikel 19 bedoelde documenten betreffende voorrang: NAƒ 52,50;

Merkenblad:

voor ieder losse exemplaar: NAƒ 75,00;
voor een jaarabonnement: NAƒ 525,00;
voor een los exemplaar buiten Curaçao: NAƒ 85,00;
voor een jaarabonnement buiten Curaçao: NAƒ 600,00.

Internationale Inschrijving

Het depot van een internationaal merk:

 1. voor een individueel merk een basisbedrag van: NAƒ 450,00;
 2. voor een collectief merk een basisbedrag van: NAƒ 450,00;

De vernieuwing van een internationale inschrijving:

 1. voor een individueel merk een basisbedrag van: NAƒ 450,00;
 2. voor een collectief merk een basisbedrag van: NAƒ 450,00;

De Internationale inschrijving:

 1. voor een individueel merk een basisbedrag van: NAƒ 583,50;
 2. voor een collectief merk een basisbedrag van: NAƒ 1159,50;
 3. voor iedere klasse van waren of diensten boven de derde klasse van de internationale classificatie waarin de waren en diensten ingedeeld zijn, voor een individueel merk,
 1. een toeslag van: NAƒ 60,00;
 2. voor iedere klasse goederen en diensten boven de derde klasse van de internationale classificatie waarin de koopwaar en diensten zijn ingedeeld, voor een collectief merk, een toeslag van: NAƒ 118,50;

De vernieuwing van de inschrijving van het depot:

 1. voor een individueel merk een basisbedrag van: NAƒ 583,50;
 2. voor een collectief merk een basisbedrag van: NAƒ 1159,50;
 3. voor iedere klasse goederen of diensten boven de derde klasse van de internationale classificatie waarin de goederen en diensten zijn ingedeeld, een toeslag van: NAƒ 60,00;
 4. voor iedere klasse goederen en diensten boven de derde klasse van de internationale classificatie waarin de goederen en diensten zijn ingedeeld, voor een collectief merk, een toeslag van: NAƒ 118,50;