Category: Handelsmerk

Kan een handelsmerk internationaal ingeschreven worden?

Een handelsmerk dat op het Bureau Intellectuele Eigendom van Curaçao is ingeschreven, geldt voor Curaçao. Bescherming van een handelsmerk op internationaal niveau is ook mogelijk volgens de bepalingen van het Protocol van Madrid. De internationale inschrijving heeft een geldigheidsduur van 10

Wordt de inschrijving van een handelsmerk automatisch vernieuwd?

Een inschrijving van een handelsmerk wordt niet automatisch vernieuwd.  De inschrijving wordt op verzoek vernieuwd voor een bijkomende periode van 10 jaar. De vernieuwing dient aangevraagd te worden binnen de zes maanden voorafgaande aan het verloop van de geldigheidsduur van de aanvraag.

Hoe lang blijft een aanvraag geldig?

De aanvraag voor een inschrijving heeft een geldigheidsduur van 10 jaar, gerekend vanaf de datum van inschrijving. Het symbool waaruit het handelsmerk bestaat mag niet gewijzigd worden, noch gedurende de aanvraag, noch ter gelegenheid van de vernieuwing ervan.

Wat kan een handelsmerk zijn?

De wet bepaalt dat namen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, figuren, vormen van producten of van verpakkingen en alle andere symbolen die dienen om de producten of diensten van een bedrijf te onderscheiden, als handelsmerk worden beschouwd.

Wat is een handelsmerk?

Een handelsmerk is een symbool dat wordt gebruikt om de producten of diensten van het ene bedrijf te onderscheiden van die van een ander.

Hoe kunnen we helpen?