Category: Octrooi

In welke landen moet men octrooibescherming aanvragen?

Octrooibescherming is een investering die geld moet opbrengen. Er is geen uitvinding die in alle landen van de wereld octrooibescherming zal verkrijgen, omdat het te duur zal zijn. Een octrooiaanvrager moet onderzoeken in welke landen het lonend is octrooi-bescherming te proberen te krijgen. Het

Wat is het beste moment om te beslissen octrooibescherming in andere landen te proberen te krijgen?

De beste tijd om te beslissen of er om octrooibescherming in andere landen verzocht zal worden, is vlak tegen het einde van het prioriteitsjaar. Dit is omdat om die tijd de resultaten van het nieuwheidsonderzoek gegeven worden als het aangevraagd was om dezelfde tijd als de octrooibescherming. De

Moet ik mijn octrooirecht voor de gehele duur van het recht handhaven?

Nee, de octrooihouder is niet verplicht het octrooirecht voor de gehele duur te handhaven. Een octrooihouder kan elk jaar beoordelen of het wenselijk is met het recht verder te gaan. Bij niet-betaling van het instandhoudingsloon voor het octrooi wordt het automatisch geannuleerd en de octrooihouder

Wat zijn de vereisten in het geval van een octrooiaanvraag?

Men kan een aanvraag indienen onder vermelding van de volgende gegevens: De naam en het adres van de aanvrager De naam en woonplaats van de persoon die de uitvinding heeft gedaan. Een verzoek om toekenning van een octrooi Een korte aanduiding van het object van de uitvinding. Een

Welke rechten heeft de octrooihouder?

De octrooihouder kan anderen verbieden uitvoering te geven aan, bijv., welke commerciële transactie dan ook zoals de verkoop, productie, export of import van zijn geoctrooieerde uitvinding in of naar het land waar het octrooi is toegekend. De octrooi-houder moet zijn toestemming geven voor iedere

Wat is een Octrooi?

Een octrooi is een exclusief recht dat door de overheid aan een persoon of aan een onderneming – voor een bepaalde tijd – wordt toegekend om de uitvinding te commercialiseren in het land waar de aanvraag voor octrooibescherming is gedaan.

Hoe kunnen we helpen?